Diagnostiek bij vermoedens van seksueel misbruik: slachtoffers

Home > Aanbod > Diagnostiek bij vermoede…

Over deze module

In deze module wordt ingegaan op de werkwijze en instrumenten die ingezet kunnen worden bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking. Slachtoffers van seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) praten niet gemakkelijk over wat hen is overkomen. Dat geldt zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. Vaak laten ze in hun omgeving, in gedrag ...

In deze module wordt ingegaan op de werkwijze en instrumenten die ingezet kunnen worden bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking. Slachtoffers van seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) praten niet gemakkelijk over wat hen is overkomen. Dat geldt zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. Vaak laten ze in hun omgeving, in gedrag zien dat er iets mis is met hen. Er wordt door de omgeving vaak wel gedacht aan seksueel misbruik, maar er wordt niet altijd wat mee gedaan.

ER IS NOG RUIMTE

Inhoud van de module

  • Definitie seksueel misbruik vanuit de hulpverlening en justitie
  • Signaleren van seksueel misbruik
  • Diagnostische instrumenten bij seksueel misbruik
  • Post-traumatische stress stoornis

Docent(en)

RINOzuid

mevr. Henriette van der Aa

Opmerkingen

Deelnemers verkrijgen extra kennis en vaardigheden met betrekking tot het zelfstandig diagnostisch onderzoek doen (volgens het scenariomodel) bij vermoeden van seksueel misbruik van en door mensen met een beperking. De focus ligt op slachtoffers en er is aandacht voor het onderwerp trauma. Onderdeel van de leeractiviteiten tijdens deze cursus is het oefenen met de methodische gespreksvoering. Gedurende één dagdeel maken we daarom gebruik van de een trainingsactrice. Dat geeft de deelnemers extra gelegenheid hun competenties hierin te versterken.

Voorafgaand aan de eerste lesdag doorloop je een online les van 6 uur als onderdeel van de cursus. Het voorafgaand doen van deze leeractiviteiten is voorwaarde voor deelname aan de lesdagen.

Accreditatie

NVO / NIP K&J | Herregistratie (12pt)

Leerlijn

Diagnostiek, Professionaliteit

Leerroute

(NS) Nascholing

Omvang

18 uur

Zelfstudie

10 uur

Kosten

€ 880,00

Niveau & Instroomeisen

Gedragsdeskundigen die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Rooster

Locatie: Eindhoven

15 november 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

15 november 2024

Middag (13:30 - 16:30)

17 januari 2025

Ochtend (09:30 - 12:30)

17 januari 2025

Middag (13:30 - 16:30)

Over deze module

In deze module wordt ingegaan op de werkwijze en instrumenten die ingezet kunnen worden bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking. Slachtoffers van seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) praten niet gemakkelijk over wat hen is overkomen. Dat geldt zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. Vaak laten ze in hun omgeving, in gedrag ...

In deze module wordt ingegaan op de werkwijze en instrumenten die ingezet kunnen worden bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking. Slachtoffers van seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) praten niet gemakkelijk over wat hen is overkomen. Dat geldt zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. Vaak laten ze in hun omgeving, in gedrag zien dat er iets mis is met hen. Er wordt door de omgeving vaak wel gedacht aan seksueel misbruik, maar er wordt niet altijd wat mee gedaan.

Rooster

Locatie: Eindhoven

15 november 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

15 november 2024

Middag (13:30 - 16:30)

17 januari 2025

Ochtend (09:30 - 12:30)

17 januari 2025

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

  • Definitie seksueel misbruik vanuit de hulpverlening en justitie
  • Signaleren van seksueel misbruik
  • Diagnostische instrumenten bij seksueel misbruik
  • Post-traumatische stress stoornis

Docent(en)

RINOzuid

mevr. Henriette van der Aa

Opmerkingen

Deelnemers verkrijgen extra kennis en vaardigheden met betrekking tot het zelfstandig diagnostisch onderzoek doen (volgens het scenariomodel) bij vermoeden van seksueel misbruik van en door mensen met een beperking. De focus ligt op slachtoffers en er is aandacht voor het onderwerp trauma. Onderdeel van de leeractiviteiten tijdens deze cursus is het oefenen met de methodische gespreksvoering. Gedurende één dagdeel maken we daarom gebruik van de een trainingsactrice. Dat geeft de deelnemers extra gelegenheid hun competenties hierin te versterken.

Voorafgaand aan de eerste lesdag doorloop je een online les van 6 uur als onderdeel van de cursus. Het voorafgaand doen van deze leeractiviteiten is voorwaarde voor deelname aan de lesdagen.

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

NVO / NIP K&J | Herregistratie (12pt)

Leerlijn

Diagnostiek, Professionaliteit

Leerroute

(NS) Nascholing

Omvang

18 uur

Zelfstudie

10 uur

Kosten

€ 880,00

Niveau & Instroomeisen

Gedragsdeskundigen die werken met mensen met een verstandelijke beperking.