De ABC/CoMBI methode bij onbegrepen gedrag

Home > Aanbod > De ABC/CoMBI methode bij…

Over deze module

Onderliggende persoonlijkheidskenmerken bij mensen met ernstige psychische aandoeningen of neurocognitieve problematiek kunnen zorgen voor het ontstaan of de instandhouding van onbegrepen gedrag. Hierdoor wordt goede zorgverlening vaak belemmerd wat tot frustraties en onmachtgevoelens kan leiden bij zorgverleners en familie. Belangrijk is dat zorgverleners herkennen dat gedragsproblemen vaak een uiting zijn van een onderliggende kernbehoefte ...

Onderliggende persoonlijkheidskenmerken bij mensen met ernstige psychische aandoeningen of neurocognitieve problematiek kunnen zorgen voor het ontstaan of de instandhouding van onbegrepen gedrag. Hierdoor wordt goede zorgverlening vaak belemmerd wat tot frustraties en onmachtgevoelens kan leiden bij zorgverleners en familie. Belangrijk is dat zorgverleners herkennen dat gedragsproblemen vaak een uiting zijn van een onderliggende kernbehoefte die niet vervuld wordt en niet persoonlijk gericht is naar de zorgverlener.

Met deze module leer je met behulp van de ABC-methode én het CoMBI-protocol, meer inzicht krijgen in (het ontstaan van) gedrag van bewoners/cliënten, maar ook van jezelf in interactie met specifieke bewoners/cliënten. Je krijgt meer grip op onbegrepen gedrag door kennis te maken hoe bepaalde persoonlijkheidskenmerken bepaald gedrag in stand houdt. Tevens verwerf je praktische handvaten voor de dagelijkse praktijk. Door middel van het toepassen van het CoMBI-protocol vind je daarmee realistische alternatieven voor oude gewoonten bij de omgang met de bewoner.

ER IS NOG RUIMTE

Start ook op:

26 maart 2025

Inhoud van de module

Kennis

 • Wat is een persoonlijkheid? Welke persoonlijkheidskenmerken kom je tegen?
 • Welke persoonlijkheidsstoornissen komen voor?
 • Wat zijn kernbehoeften?
 • Welke kernbehoeften horen bij welk cluster van persoonlijkheidsstoornissen?
 • Welke valkuilen kom je tegen in de bejegening van persoonlijkheidsstoornissen?
 • Welke theorieën over conditionering zijn toepasbaar?
 • Welke meetinstrumenten kun je inzetten?

Vaardigheden

 • Hoe herken je een persoonlijkheidsstoornis?
 • Hoe maak je een gedragsanalyse met behulp van de ABC-methode?
 • Hoe kun je gedrag beïnvloeden?
 • Hoe ga je er als team mee om?
 • Welke interventies kun je inzetten bij de verschillende kernbehoeftes?

Attitude

 • Hoe is je houding naar bewoners/cliënten met persoonlijkheidsstoornissen?
 • Hoe is je inzicht in je eigen kwetsbaarheden en sterktes?

Opbouw van de thema’s in de bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 Ik en gedrag

 • Zelfregulatie (rol persoon emotie behoefte)
 • Wat is gedrag (ABC kapstok)?
 • Observeren / rapporteren

Bijeenkomst 2 persoonlijkheid en gedragsproblematiek/onbegrepen gedrag

 • Persoonlijkheid gezond versus dysfunctioneel (behoeften + gedrag Beck)
 • BPSD-clusters (gedragsproblemen bij dementie)

Bijeenkomst 3 methodisch begeleiden van gedrag

 • De handvaten
 • Het plan maken – evalueren – bijstellen
 • Eigen casuïstiek (adhv ABC+CoMBI checklisten)

Bijeenkomst 4 van plan naar praktijk

 • Oefenmodule vaardigheden: hoe doe ik het dan?
 • Praktische gesprekvaardigheden

Docent(en)

Foto docent website (18)

mevr. Saskia Bollen

Saskia is verpleegkundig specialist ggz bij het Topklinisch Centrum voor Ouderen met Persoonlijkheidsstoornissen en manager voordeur & intake Mondriaan Ouderen.

Foto docent website (19)

dhr. Peter Moors

Peter is senior trainer en opleider bij Locus training, coaching en advies. Daarnaast is hij opleider en bestuurslid bij de leergang trainer ABC-methodiek.

Foto docent website (20)

mevr. Nienke Hoogstraten

Nienke werkt in de (neuro-)revalidatie en als ouderenpsycholoog. Daarnaast is zij opleider en bestuurslid bij de leergang trainer ABC-methodiek.

Opmerkingen

RINO Zuid heeft een ruim nascholingsaanbod op het gebied van onbegrepen gedrag en in de ABC-methodiek. Klik hier voor het volledige aanbod.

Artikel 'De aanpak van gedragsproblemen vanuit de persoonlijkheid'
Docente Saskia Bollen MSc en Prof. dr. Bas van Alphen schreven een artikel over de aanpak van gedragproblemen vanuit de persoonlijkheid. Verzorgenden in de wijk en verpleeghuis worden toenemend geconfronteerd met gedragsproblemen bij ouderen. Onderliggend aan deze gedragsproblemen spelen vaak maladaptieve persoonlijkheidstrekken of persoonlijkheidsstoornissen die met het ouder worden verscherpt kunnen worden of die de gedragsproblemen in stand houden. Lees hier verder.

Leerroute

(NS) Nascholing

Omvang

16 uur

Zelfstudie

6 uur

Kosten

€ 1.195,00

Niveau & Instroomeisen

Verpleging niveau 4 en 5, zorgcoördinatoren, gedragsverpleegkundigen etc. werkzaam in het werkveld van de psychogeriatrie/ouderenpsychiatrie/klinische ouderenpsychologie.

Doelgroep

Ouderen

Rooster

Locatie: Maastricht

20 januari 2025

Middag (13:00 - 17:00)

3 februari 2025

Middag (13:00 - 17:00)

17 februari 2025

Middag (13:00 - 17:00)

10 maart 2025

Middag (13:00 - 17:00)

Over deze module

Onderliggende persoonlijkheidskenmerken bij mensen met ernstige psychische aandoeningen of neurocognitieve problematiek kunnen zorgen voor het ontstaan of de instandhouding van onbegrepen gedrag. Hierdoor wordt goede zorgverlening vaak belemmerd wat tot frustraties en onmachtgevoelens kan leiden bij zorgverleners en familie. Belangrijk is dat zorgverleners herkennen dat gedragsproblemen vaak een uiting zijn van een onderliggende kernbehoefte ...

Onderliggende persoonlijkheidskenmerken bij mensen met ernstige psychische aandoeningen of neurocognitieve problematiek kunnen zorgen voor het ontstaan of de instandhouding van onbegrepen gedrag. Hierdoor wordt goede zorgverlening vaak belemmerd wat tot frustraties en onmachtgevoelens kan leiden bij zorgverleners en familie. Belangrijk is dat zorgverleners herkennen dat gedragsproblemen vaak een uiting zijn van een onderliggende kernbehoefte die niet vervuld wordt en niet persoonlijk gericht is naar de zorgverlener.

Met deze module leer je met behulp van de ABC-methode én het CoMBI-protocol, meer inzicht krijgen in (het ontstaan van) gedrag van bewoners/cliënten, maar ook van jezelf in interactie met specifieke bewoners/cliënten. Je krijgt meer grip op onbegrepen gedrag door kennis te maken hoe bepaalde persoonlijkheidskenmerken bepaald gedrag in stand houdt. Tevens verwerf je praktische handvaten voor de dagelijkse praktijk. Door middel van het toepassen van het CoMBI-protocol vind je daarmee realistische alternatieven voor oude gewoonten bij de omgang met de bewoner.

Rooster

Locatie: Maastricht

20 januari 2025

Middag (13:00 - 17:00)

3 februari 2025

Middag (13:00 - 17:00)

17 februari 2025

Middag (13:00 - 17:00)

10 maart 2025

Middag (13:00 - 17:00)

Inhoud van de module

Kennis

 • Wat is een persoonlijkheid? Welke persoonlijkheidskenmerken kom je tegen?
 • Welke persoonlijkheidsstoornissen komen voor?
 • Wat zijn kernbehoeften?
 • Welke kernbehoeften horen bij welk cluster van persoonlijkheidsstoornissen?
 • Welke valkuilen kom je tegen in de bejegening van persoonlijkheidsstoornissen?
 • Welke theorieën over conditionering zijn toepasbaar?
 • Welke meetinstrumenten kun je inzetten?

Vaardigheden

 • Hoe herken je een persoonlijkheidsstoornis?
 • Hoe maak je een gedragsanalyse met behulp van de ABC-methode?
 • Hoe kun je gedrag beïnvloeden?
 • Hoe ga je er als team mee om?
 • Welke interventies kun je inzetten bij de verschillende kernbehoeftes?

Attitude

 • Hoe is je houding naar bewoners/cliënten met persoonlijkheidsstoornissen?
 • Hoe is je inzicht in je eigen kwetsbaarheden en sterktes?

Opbouw van de thema’s in de bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 Ik en gedrag

 • Zelfregulatie (rol persoon emotie behoefte)
 • Wat is gedrag (ABC kapstok)?
 • Observeren / rapporteren

Bijeenkomst 2 persoonlijkheid en gedragsproblematiek/onbegrepen gedrag

 • Persoonlijkheid gezond versus dysfunctioneel (behoeften + gedrag Beck)
 • BPSD-clusters (gedragsproblemen bij dementie)

Bijeenkomst 3 methodisch begeleiden van gedrag

 • De handvaten
 • Het plan maken – evalueren – bijstellen
 • Eigen casuïstiek (adhv ABC+CoMBI checklisten)

Bijeenkomst 4 van plan naar praktijk

 • Oefenmodule vaardigheden: hoe doe ik het dan?
 • Praktische gesprekvaardigheden

Docent(en)

Foto docent website (18)

mevr. Saskia Bollen

Saskia is verpleegkundig specialist ggz bij het Topklinisch Centrum voor Ouderen met Persoonlijkheidsstoornissen en manager voordeur & intake Mondriaan Ouderen.

Foto docent website (19)

dhr. Peter Moors

Peter is senior trainer en opleider bij Locus training, coaching en advies. Daarnaast is hij opleider en bestuurslid bij de leergang trainer ABC-methodiek.

Foto docent website (20)

mevr. Nienke Hoogstraten

Nienke werkt in de (neuro-)revalidatie en als ouderenpsycholoog. Daarnaast is zij opleider en bestuurslid bij de leergang trainer ABC-methodiek.

Opmerkingen

RINO Zuid heeft een ruim nascholingsaanbod op het gebied van onbegrepen gedrag en in de ABC-methodiek. Klik hier voor het volledige aanbod.

Artikel 'De aanpak van gedragsproblemen vanuit de persoonlijkheid'
Docente Saskia Bollen MSc en Prof. dr. Bas van Alphen schreven een artikel over de aanpak van gedragproblemen vanuit de persoonlijkheid. Verzorgenden in de wijk en verpleeghuis worden toenemend geconfronteerd met gedragsproblemen bij ouderen. Onderliggend aan deze gedragsproblemen spelen vaak maladaptieve persoonlijkheidstrekken of persoonlijkheidsstoornissen die met het ouder worden verscherpt kunnen worden of die de gedragsproblemen in stand houden. Lees hier verder.

ER IS NOG RUIMTE

Start ook op:

26 maart 2025

Leerroute

(NS) Nascholing

Omvang

16 uur

Zelfstudie

6 uur

Kosten

€ 1.195,00

Niveau & Instroomeisen

Verpleging niveau 4 en 5, zorgcoördinatoren, gedragsverpleegkundigen etc. werkzaam in het werkveld van de psychogeriatrie/ouderenpsychiatrie/klinische ouderenpsychologie.

Doelgroep

Ouderen