Omvang dienstverband: 28 / 36 uur in overleg, onbepaalde tijd

Als GZ-psycholoog in de teams Persoonlijkheid en Trauma verricht je diagnostiek en (groeps-) behandelingen volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten. Binnen de subteams wordt gewerkt volgens de landelijke zorgstandaarden.

Waarom werken in het of de teams? team Persoonlijkheid en Trauma?

 1. Kwaliteit Duidelijke structuur en hoog gekwalificeerde collega’s die écht betrokken zijn.
 2. Persoonlijke invloed Wij bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen en verdieping te zoeken in je vak waardoor jij jezelf kunt ontwikkelen op jouw vakgebied.
 3. Multidisciplinair werken We werken onderling nauw samen met betrokken en kundige psychiaters, psychologen, SPV-ers, delen onze kennis met elkaar en staan voor elkaar klaar.
 4. Wetenschappelijk onderzoek Binnen de teams Trauma en Persoonlijkheid voeren we divers praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit, waarin je op diverse manieren kunt participeren.
 5. Innovatie Binnen het Samen Beter-project innoveren we onze zorg we op basis van inhoud gedreven ideeën. We stimuleren een actieve bijdrage aan zorginnovaties.

In de teams heerst een open en onderzoekende cultuur. Je verricht zorgvuldige diagnostiek over de hele breedte van de psychiatrie en je zorgt voor toeleiding van cliënten naar de geïndiceerde behandeling.

Het team
Er wordt binnen onze organisatie gewerkt vanuit zorgprogramma’s. We kennen binnen het zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen drie methodische sub teams: MBT, SFT(ambulant en deeltijd) en GIT-PD. Het zorgprogramma Trauma heeft twee sub teams en een eigen deeltijd behandeling. Alle teams zijn op een prettige wijze inhoudelijk continu in ontwikkeling, waarbij samen optimale kwaliteit van zorg nagestreefd wordt. We hechten veel waarde aan onderlinge samenwerking, afstemming en goede werkrelaties. Daarnaast is onderlinge afstemming met andere zorgprogramma’s en de samenwerking met ketenpartners in toenemende mate belangrijk. Het multidisciplinaire team bestaat uit 22 FTE. We beschikken over diverse opleidingsplekken zoals: GZ, KP, PT en SPV.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen de teams Persoonlijkheid en Trauma vindt structureel wetenschappelijk onderzoek plaats binnen de organisatie brede onderzoekslijn Persoonlijkheid en Trauma. De ambitie van deze onderzoekslijn persoonlijkheid en trauma weghalen is om door middel van toegepast wetenschappelijk onderzoek de kwaliteit van zorg en de mate van herstel van mensen met persoonlijkheid- en traumagerelateerde problematiek te verhogen. Deelname aan behandelingen die wetenschappelijk onderzocht worden bieden we aan een groot deel van onze cliënten aan. Op deze wijze profiteren cliënten direct van de laatste wetenschappelijke inzichten en ontvangen zij de best mogelijke zorg naar de laatste stand van de wetenschap. Door middel van wetenschappelijk onderzoek verbeteren en innoveren we ons zorgaanbod continu. Dit doen we door samen met diverse universiteiten onderzoek uit te voeren naar:

 1. Effectiviteit van (nieuwe) behandelinterventies (bij nieuwe doelgroepen).
 2. Cliënt kenmerken die therapie succes voorspellen.
 3. Welke therapie vorm bij wie werkt en waarom.
 4. Werkingsmechanismen van behandelinterventies.

Zo verrichten we bijvoorbeeld onderzoek naar EMDR, Imaginair rescripten, agressieregulatie training, schematherapie bij cluster-C en DIS.

Wat vragen we van je?
Als Gz-psycholoog ben je tactvol, kun je goed luisteren en je inleven. Je bent proactief, flexibel, en je beschikt over uitstekende communicatieve en reflectieve vaardigheden. Je hebt het vermogen om cliënten en collega’s te motiveren en stimuleren.

 • Je beschikt over kennis van en hebt uitgebreide ervaring met diagnostiek en behandeling van complex trauma en persoonlijkheidsproblematiek.
 • Daarnaast ben je bij voorkeur geschoold in SFT of MBT en EMDR. Registratie tot EMDR-practitioner is een pre evenals een opleiding in de systeemtherapie.
 • Vanzelfsprekend ben je in het bezit van bijbehorende diploma’s en registraties tot GZ-psycholoog.
 • Je houdt de kennis bij door bestudering van vakliteratuur en deelname aan symposia, cursussen en intervisie.
 • Je beschikt over kennis en ervaring om opleidelingen in postuniversitaire beroepsopleidingen te begeleiden en te superviseren.

GGZ Oost Brabant

GGZ Oost Brabant biedt zorg aan kwetsbare mensen met complexe psychische en psychiatrische aandoeningen. GGZ Oost Brabant beschikt over 2 HIC’s en specialistische centra voor NAH, LVBP en Eetstoornissen. Daarnaast zijn er meerdere FACT teams, acute zorgteams en poliklinieken waaronder ook het team Persoonlijkheid en Trauma valt. We beschikken over de A- en P- opleiding en er vindt op verschillende gebieden toegepast wetenschappelijk onderzoek plaats.

Zie voor meer informatie www.werkenbij.ggzoostbrabant.nl

Ons aanbod

Deze functie is ingedeeld in de CAO GGZ volgens FWG 65 op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast bieden wij je interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:

 • een volledige 13e maand,
 • een goed pensioen,
 • een FiscFree regeling
 • de mogelijkheid om vanuit huis te werken
 • ruime ontwikkelingsmogelijkheden om door scholing of via branche-overleggen jezelf verder te bekwamen op je vakgebied

Daarnaast biedt de GGZ goede studiefaciliteiten, een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen en een collectieve ziektekostenverzekering met korting.

Spreekt dit je aan, kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen!

Of bel met:

Jacqueline Wolter, zorgmanager, 0651102418 of ja.Wolter@ggzoostbrabant.nl

Dr. Nathan Bachrach, klinisch psycholoog/programmaleider persoonlijkheidsstoornissen, 0492-848002 of 06-83627585, n.bachrach@ggzoostbrabant.nl

Drs. Mieneke Blom, Programmaleider Traumagerelateerde stoornissen, 0492- 848073, m.blom@ggzoostbrabant.nl

Reageer door te klikken op “Solliciteren” en voeg je cv toe.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid.

Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).