Behandelen en beveiligen
Werken in de forensische psychiatrie is een bijzondere tak van sport. Je hebt niet alleen te maken met mensen met een psychiatrische aandoening die een delict hebben gepleegd. Maar als hulpverlener lever je ook een bijdrage aan het beveiligen van de maatschappij. Of anders gezegd: je richt de behandeling en begeleiding op recidivevermindering van de patiënt.

Vanwege de dubbele doelstelling ‘behandelen en beveiligen’ vraagt de forensische psychiatrie om specifieke kennis, vaardigheden en de mogelijkheid je attitude aan te passen aan de interventie die op dat moment nodig is. Dit op alle niveaus van de behandeling en de begeleiding.

Voor de forensische psychiatrie biedt RINO Zuid de volgende modules:

RINO Zuid heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het implementeren en borgen van risicotaxatie binnen het forensisch werkveld. We zijn een structurele aanbieder van de HKT-R, het risicotaxatie instrument voor behandelevaluatie binnen het forensisch veld.

Verder is ons aanbod gericht op specifieke taken die hulpverleners op academisch, HBO- en MBO niveau hebben. Daarin maken we specifieke keuzes zoals het aanbod voor een 3-daagse regiebehandelaar in het forensisch veld of de train de trainer forensische leerlijn. We begeleiden forensische instellingen in het implementeren van deskundigheid en bieden Incompany trainingen of maatwerk waar dit wenselijk is.

Vragen?
Heb je vragen of belangstelling in een Incompany traject? Neem dan vrijblijvend contact op met onze afdeling nascholing via nascholing@rinozuid.nl.