90% korting voor uw gemeente

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen zij bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. De opvang en begeleiding van mensen met verward gedrag is een actueel thema. Recent onderzoek wijst uit dat medewerkers in het gemeentelijk domein de signalering en ondersteuning van mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multiproblematiek lastig vinden. De (sociale) wijk- en buurtteams zien deze mensen in toenemende mate. Om de professionals in deze teams, welzijnsorganisaties en/of WMO medewerkers hierbij te ondersteunen, biedt het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) van ZonMw eenmalig aan gemeenten een financiële impuls aan. Met deze impuls kunnen gemeenten een trainingsplan op maat samenstellen voor medewerkers die werkzaam zijn binnen het gemeentelijk domein en die (potentieel) in aanraking komen met mensen met verward gedrag. ZonMw heeft hiervoor een aanbod met passende trainingen geselecteerd. Zij financieren 90% van het trainingsaanbod waarmee u als gemeente slechts 10% van de investering zelf hoeft te doen.

In het aanbod zijn modules van RINO Zuid opgenomen. Op onderstaande pagina's leest u meer informatie over deze modules en kunt u incompany trainingen aanvragen en uzelf inschrijven.